Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)


Jelen felhasználási feltételek a Pataki Dávid (egyéni vállalkozó, Székhely: Budapest, Lágymányosi utca 17/b. Adószám: 68057291-1-43 , továbbiakban üzemeltető) által üzemeltetett gyerektabor-kereso.hu weboldal (továbbiakban weboldal) által biztosított szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza. Jelen felhasználási feltételek az üzemeltető és a weboldal szolgáltatásit igénybe vevő természetes vagy nem-természetes személy, aki regisztrációval vagy regisztráció nélkül használja a weboldal-t (továbbiakban felhasználó) között létrejövő szerződés.

felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának igénybevételével egyidőben elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
Jelen Szerződésből linkelt minden dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyre figyelem felhívást tesz közzé. A módosítást követően a weboldal használatával a felhasználó elfogadja az új ÁSZF-et.
felhasználó jogosult felhasználónevének és adatainak törlését kérni, mely esetben a felhasználó által a weboldalra feltöltött tartalmak anonimizálásra kerülnek.
felhasználó a regisztráció során köteles olyan elérhetőséget megadni, melyen valóban elérhető. Az üzemeltető által küldött üzenetek átvettnek minősülnek.
A weboldal által kínált programok saját weboldalain, azok ÁSZF-je és adatvédelmi nyilatkozatai az irányadók.
Kiskorú felhasználó esetén az oldalon történő tevékenységük után, törvényes képviselőjük a felelősségvállaló személy.
üzemeltető a weboldal egyes elemeinek használatát regisztrációhoz köti. A Regisztráció folyamán felhasználó önként hozzájárul, hogy az alábbi személyes adatait a weboldal üzemeltetője a törvénynek megfelelő módon kezelje: felhasználói név, e-mail cím, város, pozíció. Az Adatvédelmi nyilatkozatot itt olvashatja el: http://gyerektabor-kereso.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal egyes elemeit, szolgáltatásait módosítsa, megszüntesse, vagy új elemeket, szolgáltatásokat vezessen be rajta.
A weboldalon a hirdetések egyértelműen megjelölésre kerülnek.
üzemeltető a weboldalRA éve 99%-os rendelkezésre állást vállal, kivéve a tervezett karbantartásokat, melyre előzetes figyelmeztető üzenetben hívja fel a figyelmet.
üzemeltető nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató részére felróható kiesésekre.
üzemeltető a weboldalon lehetőséget biztosít a szolgáltatások értékelésére. Az értékelés tartalmáért az azt közzétevő felhasználó felel. A weboldalon közzétett értékelések nem az üzemeltető véleményét tükrözik az adott szolgáltatásról.

A weboldal oldal dizájnját képző minden grafikai (logo, egyéb grafikai elemek) és szöveges tartalom az üzemeltető szellemi tulajdonát képzik, azok felhasználására, más oldalakon történő megosztására csak az üzemeltető engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a weboldal Facebook megosztás funkciójának használata, amelynek kapcsán lehetőség van az oldal logójának megosztására, továbbá az oldalhoz kapcsolódó Facebook oldalon megtalálható tartalom további megosztására, amennyiben mindenki számára egyértelmű a tartalom forrása.

1. Általános rendelkezések
1.1. felhasználó a hozzájárul, hogy az általa a weboldalra feltöltött szöveges tartalmat üzemeltető weboldalain és korlátozás nélkül felhasználhatja.
1.2. felhasználó kijelenti, hogy az általa a weboldalra feltöltött képek szerzői jogaival rendelkezik és hozzájárul, hogy azokat üzemeltető weboldalain vagy a közösségi médiában lévő felületein, korlátozás nélkül felhasználhatja.
1.3. felhasználó a weboldal használata során betartja annak általános működési szabályzatát, az oldalra nem tölthet fel sértő, obszcén vagy fenyegető tartalmat, a többi felhasználóval szemben fenyegetően vagy sértően nem léphet fel.
1.4. felhasználó vállalja, hogy a honlapra feltöltött írásos és képi adatok a valóságnak megfelelnek. felhasználó tartózkodik a valótlan állításoktól, ill. harmadik személy lejáratásától.
1.5. felhasználó a weboldal működését nem zavarhatja meg, annak tartalmát a weboldal üzemeltetőjével való egyeztetés nélkül nem használhatja fel. Ez alól kivételt képez a Facebook megosztás funkció használata, amelynek során lehetőség van bizonyos tartalom (adott adatlap) adatainak, tartalmának a Facebook weboldalon történő megosztására.
1.6. A weboldal célja, hogy annak üzemeltetője más, harmadik fél adatait a felhasználókhoz eljuttassa. Ezen adatok harmadik fél tulajdonát képezik, azok hitelességéért harmadik fél felel.
1.7. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a regisztrált felhasználóknak esetleg technikai vagy más jellegű e-mail értesítést küldjön. A felhasználó a Regisztráció során hozzájárul ezen e-mai értesítések küldésének jogához. A felhasználó bármikor kérheti ezen üzenetek küldésének megszüntetését az info@gyerektabor-kereso.hu címen.
1.8. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a felhasználó Regisztrációját ideiglenesen felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse, amennyiben a felhasználó súlyosan megsérti ezen Szerződés bármely pontját.
1.9. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a felhasználó felé moderációs korlátozást vezessen be, amennyiben megsérti az ÁSZF-et, vagy az értékelést érintő irányelveket. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF kirívó megsértése esetén a felhasználói fiókot törölje.
1.10. felhasználó egyes adatlapokon szerkesztővé válhat, amennyiben igazolja, hogy az adott adatlapon feltüntetett programnak szervezője. Az igazolás alapja a saját weboldalán feltüntetett email cím, mellyel szerkesztőként regisztrál.

2. Értékelési szabályzat
2.1. A weboldalon a felhasználóknak lehetőségük nyílik az egyes adatlapokon az adott tábort értékelni, személyes tapasztalataikat másokkal megosztani.
2.2. Az értékelés során kerülendők a sértő, diszkriminatív, obszcén kifejezések, a személyeskedő vagy veszélyes, uszító jellegű hangvétel, és bármilyen, a harmadik felet károsítandó vélemény kinyilvánítása.
2.3. Az értékelés csak valós tapasztalatokon alapulhat.
2.4. Más nevében nem adható le értékelés.
2.5 A weboldal fenntartja a jogot az értékelések moderálására, vagy azok törlésére, amennyiben azok a 2-3. pontokban felsoroltakat sértik, vagy amennyiben a vélemény:
a) olyan szöveget tartalmaz, amelyet más weboldalról másoltak át
b) olyan felhasználó által történt felvitelre, aki az adott táborban nem vett részt, nem saját véleményét írta le
c) a tábor alkalmazottai vagy azokhoz kapcsolódó személyek által kerültek felvitelre
d) bármilyen spam, kereskedelmi és reklám jellegű tartalom.

3. Képfeltöltési szabályzat
A táborok adatlapjára kizárólag a tábort közvetlenül ábrázoló képek tölthetők fel. Az oldalra csak jó minőségű képek tölthetőek fel, melyeken a kép tárgya jól kivehető. A weboldalra nem tölthető fel:
- Logó vagy plakát
- Nem a tábort ábrázoló kép
- Elfordított orientációjú kép
- Kisméretű, vagy gyenge minőségű kép
- Olyan kollázs, melyen a képek tartalma nem vehető ki tisztán


4. Előfizetéses szolgáltatások

4. 1. Expressz megjelenés
A weboldalon kényelmi szolgáltatásként lehetséges a gyorsított megjelenés (továbbiakban Expressz megjelenés).
Expressz megjelenés megrendelése esetén Szolgáltató számát állít ki a megrendelő űrlapon megadott adatok alapján. A megrendelést a tábor beküldésekor vagy később e-mail-en lehet igényelni.
A kiállított és elküldött számla ellenértékének, a Szolgáltató számlájára megérkezését követően, a tábor adatlapja egy munkanapon belül megjelenítésre kerül az oldalon. A kiállított Számla fizetési határideje egységesen 7 nap. A Ha a tábor bármely okból nem kerül ki publikusan az oldalra a megrendelési díj bankszámlára érkezését követő egy munkanapon belül, Szolgáltató a megrendelés díját teljes egészében visszautalja.
Több tábor együttes beküldése esetén Szolgáltató kedvezményt biztosít.
Amennyiben a tábor hibás adatokkal kerül beküldésre, az adatok a megadott webcímek alapján kerülnek korrigálásra. Ha a szabályzatban előírt adatok nem szerezhetőek be így sem, Szolgáltató e-mailben értesíti a megrendelőt és az adatok pótlásáig számla nem kerül kiállításra.

 

4. 2. Képkezelő csomag
A Táborszervezők részére (táboruk adatlapjának szerkesztése során) lehetőség van képkezelő szolgáltatás előfizetésére.
A képkezelő szolgáltatás díja az alábbiakat tartalmazza:

- A tábort reprezentáló elsődleges kép beállítása
- Képek sorrendjének beállítása
- Képek törlése

A képkezelő csomag megrendelése esetén Szolgáltató számát állít ki a Megrendelő űrlapon megadott adatok alapján. A megrendelést a tábor szerkesztésének adatlapján lehet igényelni, az ott található gomb, majd annak megnyomása után felnyíló űrlap segítségével.
A kiállított és elküldött számla ellenértékének, a Szolgáltató számlájára megérkezését követően, a Képkezelő csomag egy munkanapon belül aktiválásra kerül. A kiállított Számla fizetési határideje egységesen 7 nap. A szolgáltatás az aktiválás napjától számítva 8 hónapig érvényes.
A Képkezelő csomag megrendelése a képekre vonatkozó szabályzat alól nem mentesít, továbbra is csak a tábort közvetlenül ábrázoló képek tölthetőek fel.

4.3. Reklám felületek
Üzemeltető a weboldalon lehetővé teszi reklámfelületek bérlését.
A reklámcsomagok megrendelése megrendelőlappal lehetséges, melyet a megrendelési szándék jelzését követően Üzemeltető eljuttat Megrendelő részére. A megrendelési igényt az info@gyerektabor-kereso.hu címre lehet leadni.
A Megrendelő által kiállított megrendelőlap alapján kiállított Számla fizetési határideje egységesen 7 nap. A reklámcsomag megjelenítése kizárólag a szolgáltatás díjának megfizetését követően lehetséges.
A megjelenített reklám nem ábrázolhat másokat sértő tartalmat, és kizárólag a weboldalon feltüntetett táborra vagy szervezői cimkére irányuló linket tartalmazhat.

Az oldalon elérhető mindenkori reklámcsomagokat az alábbi oldal tartalmazza: https://gyerektabor-kereso.hu/tabor-szervezoknek/Reklamfeluletek


Ezen szerződés 2017. február 1-től határozatlan időre érvényes.